Вимоги до оформлення тез

НАЗВА ТЕЗ
(по центру, прописними літерами)

Прізвище та ініціали авторів
(через інтервал після назви тез курсивом по центру, додатково через кому – посада, місце роботи, місто)

Текст тез
(не більше 1 або 2 повних сторінок)

Посилання на джерела: [1, с. 271] або [2; 3].

Таблиця 1 – Назва таблиці

 Рисунок 1 — Назва рисунка
(по центру, під рисунком)

Список літератури
(з абзацу через інтервал після тексту тез)

1 Карінцев І. Б. Гідроаеропружність : підручник / І. Б. Карінцев, І. В. Павленко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 235 с.
2 (Назви джерел друкуються у вигляді нумерованого списку).

Робота виконана під керівництвом доцента Іванова В. О.
(з абзацу через інтервал, вирівнювання з правого боку; зазначається, якщо керівника немає серед авторів)

Текст тез друкується з використанням редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А5 з полями 15 мм з усіх боків, шрифт — Times New Roman, кегль – 10 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються засобами Microsoft Word. Формули – за допомогою редактора Microsoft Еquatіоn 3.0.

Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог.
Доповіді, оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

Завантажити шаблон оформлення тез
Уют и комфорт, фотографии на портале http://ccpi.ru/ Сайт про обустройство дома, квартиры.