Вимоги до оформлення тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

НАЗВА ТЕЗ

(по центру, прописними літерами)

 

Прізвище та ініціали авторів

(через інтервал після назви тез курсивом по центру, додатково через кому – посаду та номер групи)

 

Текст тез не більше однієї чи двох повних сторінок… (через інтервал після прізвища авторів, з абзацу).

Посилання на джерела: [1, с. 271] або [2; 3].

Таблиця 1 – Назва таблиці

 Рисунок 1 — Назва рисунка

(по центру, під рисунком)

 Список літератури

(з абзацу через інтервал після тексту тез)

1 Маталин, А.А. Технология машиностроения: учеб. для машиностроит. вузов Текст / А.А. Маталин. – Л.:        Машиностроение, 1985. – 496 с.

2 (Назви джерел друкуються у вигляді нумерованого списку).

Робота виконана під керівництвом доцента Іванова І. І.

(з абзацу через інтервал, вирівнювання по правій стороні, зазначається за необхідності, коли керівника немає серед авторів)

 Текст тез друкується з використанням текстового редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А5 з полями 15 мм з усіх боків, шрифт — Times New Roman, кегль – 10 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Microsoft Еquatіоn 3.0.

Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог. Доповіді, що оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

Завантажити шаблон для оформлення тез
Уют и комфорт, фотографии на портале http://ccpi.ru/ Сайт про обустройство дома, квартиры.