Організаційний комітет

Голова: Чорноус А.М. – д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи СумДУ.

Співголова: Гусак О.Г. – к.т.н., доцент, декан факультету ТеСЕТ СумДУ.

Члени оргкомітету

Ванєєв С.М. – к.т.н., доцент,

Євтухов В.Г. – к.т.н., доцент,

Ковальов І.О. – к.т.н., професор,

Залога В.О. – д.т.н., професор,

Карінцев І.Б. – к.т.н., професор,

Большаніна С.Б. – к.х.н., доцент,

Марцинковський В.А. – д.т.н., професор,

Дядюра К.О. – д.т.н., доцент,

Пляцук Л.Д. – д.т.н., професор,

Склабінський В.І. – д.т.н., професор.

 Координатор:

Євтухов Віталій Геннадійович (050-287-40-31).