Організаційний комітет

Голова:
Чорноус А. М., д-р фіз.-мат. наук, проф., проректор з наукової роботи СумДУ.

Співголови:
Гусак О. Г., канд. техн. наук, доц., декан факультету ТеСЕТ СумДУ;
Павленко І. В., канд. техн. наук, доц., заст. декана з наукової роботи.

Члени оргкомітету:
Марцинковський В. А., д-р техн. наук, професор;
Склабінський В. І., д-р техн. наук, професор;
Залога В. О., д-р техн. наук, професор;
Пляцук Л. Д., д-р техн. наук, професор;
Дядюра К. О., д-р техн. наук, професор;
Ковальов І. О., канд. техн. наук, професор;
Карінцев І. Б., канд. техн. наук, професор;
Ванєєв С. М., канд. техн. наук, доцент;
Большаніна С. Б., канд. техн. наук, доцент.

Секретар:
Берладір Х. В., канд. техн. наук, асист.