↑ Вернуться > Подати тези доповді

Стандартизація та управління якістю у промисловому виробництві

Голова – проф. В. О. Залога
Секретар – доцент О. В. Івченко
21 квітня 2017 р. Початок о 9:50, ауд. ЛА-208

 

Подати тези доповідей

Прізвище*

Ім’я*

По батькові*

Науковий ступінь*

Вчене звання*

Організація, посада*

Домашня адреса, індекс*

Телефон*

E-mail:*

Назва тематичного напряму*

Назва доповіді*

Потреба у технічних засобах для демонстрації

Потреба в житлі
 Так Ні

Прикріпити файл доповіді

Прикріпити квитанцію про сплату оргвнеску