↑ Вернуться > Подати тези доповді

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Голова – в.о. зав. каф. К. О. Дядюра
Секретар – ст. викладач О. П. Гапонова
19 квітня 2017 р. Початок о 9:50, ауд. Ц-218

 

Подати тези доповідей

Прізвище*

Ім’я*

По батькові*

Науковий ступінь*

Вчене звання*

Організація, посада*

Домашня адреса, індекс*

Телефон*

E-mail:*

Назва тематичного напряму*

Назва доповіді*

Потреба у технічних засобах для демонстрації

Потреба в житлі
 Так Ні

Прикріпити файл доповіді

Прикріпити квитанцію про сплату оргвнеску