↑ Вернуться > Подати тези доповді

Технології машинобудування

Голова – доц. Д. В. Криворучко
Секретар – В.О. Колесник (v.kolesnik@tmvi.sumdu.edu.ua)
20 квітня 2017 р. Початок о 9:50, ауд. Т-203

 

Подати тези доповідей

Прізвище*

Ім’я*

По батькові*

Науковий ступінь*

Вчене звання*

Організація, посада*

Домашня адреса, індекс*

Телефон*

E-mail:*

Назва тематичного напряму*

Назва доповіді*

Потреба у технічних засобах для демонстрації

Потреба в житлі
 Так Ні

Прикріпити файл доповіді

Прикріпити квитанцію про сплату оргвнеску