Тематичні напрями

Тематичні напрями:

– удосконалення технологічних процесів механічної обробки та складання виробів;

–   комп’ютерні технології в машинобудуванні;

–   інноваційні методи процесу механічної обробки;

– модернізація верстатів та вдосконалення різальних властивостей інструментів;

–  стандартизація та управління якістю у промисловому виробництві;

– динаміка  системи «ротор – опори – ущільнення» відцентрових машин: моделювання, дослідження, оптимізація;

– зниження шуму та вібрації відцентрових насосів і компресорів, вібродіагностика та прогнозування залишкового ресурсу;

–  гермомеханіка, підвищення надійності та ефективності ущільнень роторів насосів і компресорів;

–  комп’ютерне моделювання в гермомеханіці;

– дослідження напружено-деформованого стану елементів конструкцій, аналіз та синтез механізмів і машин, проектування деталей машин;

– моделювання, оптимізація процесів та дослідження гідродинаміки і масоперенесення у сушарках-грануляторах киплячого шару та віброгрануляторах;

–  дослідження процесів тепло- і масообміну в апаратах та розроблення високоефективного тепломасообмінного та сепараційного обладнання для хімічної промисловості й нафтопереробного комплексу;

– дослідження і розроблення у галузі гідравлічних і пневматичних машин;

–  енергозбереження в галузях економіки і комунальному господарстві;

– проблеми  енергозбереження  під час  виробництва, розподілення та використання теплоти;

–  дослідження, проектування, підвищення ефективності, надійності, довговічності компресорних та холодильних машин і установок;

– термічна та хіміко-термічна обробка заготовок, особливості процесів і технологій;

–  технологія неметалевих матеріалів;

–  сучасні та прогресивні матеріали і технології;

–  методологічні засади охорони праці на виробництві;

–  екологічні проблеми промислових регіонів України;

–   оцінювання екологічних ризиків виробничих об’єктів;

– екобезпечні, ресурсозбережні технології промислового виробництва;

–   синтез нітрогенвмісних гетероциклів;

–   кінетика хімічних реакцій;

–   електрохімічні процеси в сучасному виробництві;

–   дисперсні сорбенти у природоохоронних технологіях.

полезное потолки натяжные комбинированные урл директор стройки